prędkość

prędkość
prędkość {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, lm M. prędkośćści {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stosunek przebywanej przez obiekt odległości do czasu trwania jego ruchu; szybkość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prędkość pojazdu. Prędkość wiatru. Mała, znaczna prędkość. Jechał z prędkością 120 km na godzinę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stosunek pokonywanej odległości do czasu trwania ruchu; szybkość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prędkość jazdy. Prędkość lotu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odległość w czasie od zakończenia czynności lub jej fazy do rozpoczęcia następnej czynności lub jej fazy; szybkość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prędkość reakcji. Prędkość oddechu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'gwałtowność reakcji, gwałtowne reagowanie na coś; porywczość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prędkość usposobienia.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}rozwijać – rozwinąć {{/stl_10}}{{stl_8}}{jakąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}szybkość [prędkość]; wytracać – wytracić szybkość [prędkość] {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prędkość — ż V, DCMs. prędkośćści 1. blm rzecz. od prędki a) w zn. 1: Prędkość czyichś kroków. ◊ pot. Zrobić coś z prędkości «zrobić coś nie zamierzonego na skutek pośpiechu, przez pośpiech, w pośpiechu» b) w zn. 2: Zlecenie wykonano z należytą prędkością.… …   Słownik języka polskiego

  • wytracać – wytracić szybkość [prędkość] — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jadąc jakimś pojazdem, stopniowo zmniejszać jego szybkość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zacznij już wytracać szybkość, bo zaraz wjeżdżamy do miasta. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kosmiczny — 1. «odnoszący się do kosmosu; znajdujący się, zachodzący, odbywający się we wszechświecie, pochodzący z wszechświata» Ciała, zjawiska kosmiczne. ∆ astr. Pył kosmiczny «drobne ciała stałe wchodzące w skład materii międzyplanetarnej,… …   Słownik języka polskiego

  • szybkość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. szybkośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwość tego, co znajduje się w ruchu; wielkość wektorowa charakteryzująca ruch; prędkość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mała,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fazowy — przym. od I faza a) w zn. 1: ∆ chem. Przemiana fazowa «przejście substancji z jednej fazy w drugą, np. przejście ze stanu stałego w ciekły» b) w zn. 3: ∆ Prędkość fazowa «prędkość rozprzestrzeniania się fazy fali w danym ośrodku» …   Słownik języka polskiego

  • hipersoniczny — «mający prędkość naddźwiękową, co najmniej kilkakrotnie przekraczającą prędkość dźwięku» ‹gr. + łac.› …   Słownik języka polskiego

  • naddźwiękowy — «mający prędkość większą od prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych; supersoniczny» Prędkość naddźwiękowa. Samolot naddźwiękowy …   Słownik języka polskiego

  • poddźwiękowy — ∆ lotn. Prędkość poddźwiękowa «prędkość mniejsza od prędkości rozchodzenia się dźwięku» …   Słownik języka polskiego

  • progowy — przym. od próg (zwykle w zn. 1) ∆ lotn. Prędkość progowa «prędkość, jaką ma lądujący samolot w momencie przelotu nad progiem drogi startowej» ∆ med. Dawka progowa «dawka leku, której nie można przekroczyć» …   Słownik języka polskiego

  • przydźwiękowy — ∆ fiz. Prędkość przydźwiękowa «prędkość statku powietrznego zbliżona do prędkości dźwięku w powietrzu» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”